HOME / NEWS
2021-6-12
中國國際紡織機械展覽會暨ITMA亞洲展覽會 (June 12 ~ 16, 2021)

中國國際紡織機械展覽會暨ITMA亞洲展覽會 (June 12 ~ 16, 2021)
 

 
 
展出日期 :   2021年6月12日 至 16日
展出地點 :  國家會展中心 (上海)
                 上海市青浦區崧澤大道333號
攤位號碼:   H6B08
                  (www.citme.com.cn )

   

 
我們將於展會中展出最新之產品, 期待您的蒞臨指導, 攤位號碼H6B08.